Håkan har tidigare arbetat som innom import och export innom mobiltelefoni och har när kontakt med alla i Asien och flera andra länder som håller på med tekniken för att låsa upp mobiler.