Lina, är vår ekonomispecialist och hanterar alla juridiska ärenden.